UGF-Matchen 2021

Alla klubbtävlingar är inställda/uppskjutna tills vidare!

I enlighet med de riktlinjer som Svenska Golfförbundet beslutade om 3 april kommer samtliga klubbtävlingar på Olandsbygdens golfklubb och Alunda Fotbollsgolf ställas in tills vidare.

Sällskapsspel och träning är dock fortfarande tillåtet. Detta gäller alltså endast av klubben arrangerade tävlingar.

Om/när nya riktlinjer eller förtydliganden kommer från SGF kommer vi att följa dessa och kommunicera ut hur det påverkar klubbens verksamhet.

För mer info kring SGF:s rekommendationer, se:
https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/