Hål 4 & 13

Hål 4 och 13

Klicka på bilden ovan för att se överflygning av Hål 4 och 13

Par : 4


HCP : 7 och 8


Återigen ett hål, format som ett strykjärn. Inspelet blir lättare ju längre du vågar slå. Ligger du inte mitt i fairway så finns risk för att du kan få träd i vägen för inspelet. Vänstra halvan av fairway faller av ganska kraftigt. Utslag till vänster riskerar därför att rulla av fairway.

Inspel

Svårträffad green, så tipset är att sikta mitt på green. Tänk på att ta en klubba extra för att kompensera mot lutningen om du står i motlut.

Green

Finns en del lutningar på green. Kan vara mycket svårputtat om hålet är i framkant på green. Längre bak på green är det mer lättputtat.

Hålsponsor