Banan

Banan / Gärdebyn

Hjärtat kring vilket anläggningen byggts är gården Gärdebyn invid väg 288, strax öster om Alunda. En 1800-talsgård som under de senaste 10 åren utvecklats och restaurerats för ändamålet golf, fotbollsgolf, evenemang och restaurang.


Banan som invigdes 2004, ligger på egen och arrenderad mark i ett varierande landskap. Genom området rinner Kilbyån. De 9 vackert kombinerade hålen är byggda i lätt kuperad och naturskön kulturmatk med hagmarker och enbackar. Skog, park och vattenmiljö ger en härlig utmanande karaktär för banan.


Vår bana är även slopad för orange tee.


Vi uppmuntrar spontangolf och använder bollränna. För dig som vill planera din golf finns givetvis möjligheten till att boka vissa tider. Detta kan endast göras på Golf.se


Övningsområdet med range, putting och chip-green samt en övningsbunker ligger nära klubbhuset. Till bollautomaten använder du 10-kronor eller kort som restaurangen säljer.


På Gärdebyn finns nu även en Fotbollsgolfbana med 18 hål som är mycket populär. Här har både VM, EM och Swedish Open spelats.

Vi har även en Footgolf bana med 18 hål där har vi arrangerat SM-kval. För mer information om fotbollsgolfen se Alundafotbollsgolf.se


Under vintertid är Gärdebyn med dess skidspår också ett mycket uppskattat besöksmål.


Banarkitekt:

Rune Löfgren (golfbane- och landskapsarkitekt) och Johan Benestam (M.Sc. Golf Course Architecture).