Kommittéer

Kommittéer


Trivselkommittén

Ansvarig :                               Maj-Britt Jansson


Tävlingskommittén

Tävlingsansvariga :  Håkan Blom, Anja Mertala, Niklas Lundin, Peder Johansson och Åsa Grandelius

Senioransvariga :     Anja Mertala och Göran Gottfarb

Junioransvariga :      Håkan Blom

Damgolfen:               Monica Pettersson 
Bankommittén Golf

Ansvarig:                                 Lennart Andersson

                                                Sven-Åke Redander

                                                Anders Höglund                                                                                               

                                            

Företagspartners

 Ansvarig:                                 Owe Löfqvist

                                                 Rolf Lindgren    

                                                 Sven-Åke Redander


Footgolf/Fotbollsgolf 

Ansvarig:                                  Micael Gustavsson