Kommittéer

Kommittéer


Festkommittén

Ansvarig :                               Maj-Britt Jansson


Tävlingskommittén

Tävlingsansvariga :                 Kent Ahlgren och Mikael Nilsson

Senioransvariga :                    Göran Gottfarb och Göran Löfberg

Junioransvariga :                     Hans Westlind och Eero Ikäläinen

Damgolfen:                              Monica Pettersson

Onsdagsgolfen :                      

Matchstegen :                          


UGF-Matchen :                        Kent Ahlgren

Uppl.Matchen för Damer :       Monica Pettersson

Teen Cup :                               Hans Westlind


Seriespel :                               

H75 :                                        Göran Söderqvist

H70 :                                        Sune Lundin

H60 :                                        Mats-Ola Mårtensson

D60 :                                        Eva FasténBankommittén

Ansvarig:                                 Hans Westlind

                                                Anders Höglund