Banans uppbyggnad

Banans uppbyggnad

Våren 2003

Sommaren 2003

Sensommar 2003