Valberedning

Valberedning 2024


I valberedningen ingår följande personer

Per Jansson

Kristin Blom

Hans Westlind

Valberedningens uppgift är att finna och nominera personer med rätt kompetens till klubbens företroende poster, dvs styrelsen.


Alla medlemmar kan stödja valberedningen med förslag och synpunkter på detta viktiga arbete..