Valberedning

Valberedning 2019


I valberedningen ingår följande personer

Monica Pettersson


Född: 19X

HCP:


xxxxxxxxxx

Anders Jordeby


Född: 19X

HCP:


xxxxxxxxxx

Hans Westlind


Född: 1964

HCP: 5.9


xxxxxxxxxx

Valberedningens uppgift är att finna och nominera personer med rätt kompetens till klubbens företroende poster, dvs styrelsen.


Alla medlemmar kan stödja valberedningen med förslag och synpunkter på detta viktiga arbete..