Hål 1 & 10

Hål 1 och 10

Klicka på bilden ovan för att se överflygning av Hål 1 och 10

Par : 4


HCP : 11 och 12


Säkra spelvägen

Det säkraste slaget är att slå kort om dammen som inte synsfrånn tee, men finnspå höger sida. Detta ger ett inspel på 100-130m vid fairwayträff. För mycket vänster ger direkt ett tappat slag då granarna på denna sida hindrar ett fritt inspel.

Chansningen

En drive höger om granarna lämnar en kort wedge kvar som inspelningsklubba.

Inspel

Det lönar sig att spela vänster och kort om flaggan på detta hål. Inspel till höger om flaggan riskerar en treputt. Se upp för ån som ligger innan green.

Green

Lutar  emot och från höger till vänster.


Hålsponsor