Hål 2 & 11

Hål 2 och 11

Klicka på bilden ovan för att se överflygning av Hål 2 och 12

Par : 4


HCP : 5 och 6


Fairway blir smalare ju längre utslag man väljer. Ett långt utslag ger ett mycket lättare inspel. Varning för bunker på vänster sida och ett dike efter hela vänstersidan som skär in och som inte syns.

Inspel

Kräver lite extra klubba på grund av höjdskilnaden upp till greenen. Pass er för dammen som finns bakom green.

Green

Kanske den snällaste greenen att putta på.

Hålsponsor