Lokala regler

Lokala regler på Olandsbygdens GK Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler:


LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Eventuella tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid tävlingskansliet.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.


PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).


1. Out of bounds (Regel 18.2)

     Out of bounds definieras av vita pinnar eller vita linjer. Det höga tretrådiga vildsvinsstaketet som är                   markerat med vita träpinnar (efter ån på hål 1 och början på hål 2) definierar out of bounds medan det låga       entrådiga vildsvinsstaketet med vita plastpinnar (hål 4 och 5) inte definierar out of bounds, utan är ett               oflyttbart tillverkat föremål.


2. Pliktområden (Regel 17)


     1. Området inom det röda pliktområdet på höger sida om hål 2, vars gräns definieras av vildvinsstaketet                med röda pinnar med grön topp och som är oändligt är en spelförbudszon. När en boll är i                                spelförbudszonen inne i pliktområdet får bollen inte spelas som den ligger och lättnad för störande                    inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 17.1e


      2. Det röda pliktområdet på höger sida om hål 3 som bara är definierat på en sida är oändligt.


      3. Om en spelare inte vet om spelarens boll är i pliktområdet på höger sida om hål 3 får spelaren spela en            provisorisk boll enligt Regel 18.3 som har ändrats på detta sätt:


          När spelaren spelar den provisoriska bollen får spelaren välja lättnadsalternativet slag och distans (se              Regel    17.1d(1)), lättnadsalternativet bakåt med flagglinjen (se Regel 17.1d(2)) eller                                        lättnadsalternativet i sidled (se Regel 17.1d(3)).


          Efter att spelaren har spelat en provisorisk boll enligt denna regel får spelaren inte använda något                    ytterligare alternativ enligt Regel 17.1 med avseende på den ursprungliga bollen.


          För att avgöra när den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel eller om den måste eller får överges            gäller Regel 18.3c(2) och 18.3c(3) med undantag för att:
                 • När den ursprungliga bollen hittas i pliktområde inom tre minuters söktid. Får spelaren välja att                           antingen:
                            o Fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i pliktområdet och i så fall får                                     den provisoriska bollen inte spelas. Alla slag med den provisoriska bollen innan den                                           övergavs (inklusive gjorda slag och varje pliktslag för spel enbart på den bollen) räknas                                     inte eller


                            o Fortsätta att spela den provisoriska bollen och då får inte den ursprungliga bollen spelas.


                 • När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller om det är känt eller så gott                         som säkert att den är i pliktområde blir den provisoriska bollen spelarens boll i spel.


3. Bollen träffar ledningstråd


    Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av hål 2          eller 9 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se        regel 14.6 för vad som ska göras).


4. Onormala banförhållanden (Regel 16)


     Mark under arbete
        1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.


        2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark                 under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel                     16.1f.
       

        3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.


        4. Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.


        5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort                      enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.