Lokala regler

Olandsbygdens GK - Golfbanan mellan stad och hav med en egen busshållsplats

Lokala regler på Olandsbygdens GK 


Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler:


LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Eventuella tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid tävlingskansliet.Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.


PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).


1. Out of bounds (Regel 18.2)


Out of bounds definieras av vita pinnar eller vita linjer. Det höga tretrådiga vildsvinsstaketet som är markerat med vita träpinnar (efter ån på hål 1 och början på hål 2) definierar out of bounds medan det låga entrådiga vildsvinsstaketet med vita plastpinnar (hål 4 och 5) inte definierar out of bounds, utan är ett oflyttbart tillverkat föremål.


2. Pliktområden (Regel 17)


1. Området inom det röda pliktområdet på höger sida om hål 2, vars gräns definieras av vildvinsstaketet med röda pinnar med grön topp och som är oändligt är en spelförbudszon. När en boll är i spelförbudszonen inne i pliktområdet får bollen inte spelas som den ligger och lättnad för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 17.1e


2. Det röda pliktområdet på höger sida om hål 3 som bara är definierat på en sida är oändligt.


3. Bollen träffar ledningstråd


Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av hål 2 eller 9 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).


4. Onormala banförhållanden (Regel 16)


Mark under arbete 

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.

5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
© Olandsbygdens GK Tel: 0174-101 15     Webmaster