onsdagsgolfen inbjudan 2017

Olandsbygdens GK - Golfbanan mellan stad och hav med en egen busshållsplats

Onsdagsgolfen 2019


Onsdagar 1 maj t o m 28 augusti


Avgiften är 250:- för hela säsongen (18 gånger)

eller 50:-/vecka.


Lägg pengarna i ett kuvert vid första speltillfället, tillsammans med

Scorekort, i den vita Onsdagsgolfslådan vid tävlingskansliet.


Som vanligt tre spelformer:


Veckotävling: Pb över 9 hål.

Eclectic: Bästa resultat brutto/hål sett över hela säsongen.

(vid lika bruttoresultat placeras spelaren med högre hcp före den

med lägre hcp)

Pb över 9 hål: Bästa veckoresultat sett över hela säsongen.


Herrar spelar från gul tee och damer från röd.


Ett scorekort/deltagare med spelarens namn och golf-ID

lämnas in varje vecka du deltar. Markör med ID ska vara ifyllt.


Exakt hcp och erhållna slag ska anges. Ange erhållna poäng

per hål och summer i poängkolumnen.


Ringa in det resultat i scorekolumnen som innebär en förbättring.

Du kan vid varje speltillfälle förbättra ditt resultat på ett eller flera

hål. Kom ihåg att det är bruttoscoren vi tävlar om.


Om ovanstående inte uppfylls räknas inte resultatet.


Tänk på att det är varje spelares ansvar att ha ett rättvisande hcp, då

det påverkar alla andra spelares möjlighet att få en rättvis placering

i denna, och alla andra tävlingar som grundar sig på hcp.Lycka till !
© Olandsbygdens GK Tel: 010-199 41 86     Webmaster