Hem

Välkommen till Olandsbygdens GK!


Vi välkomnar nya medlemmar och vi har många olika medlemsformer att erbjuda.

Hos oss spelar du golf på en vacker bana i en fin miljö och i en trivsam klubb.

Det finns oftast tider för spontan golf.

Läs mer om medlemskap under ”Bli medlem”

Samtliga banor (golf, footgolfbananoch fotbollsgolf) är nu stängda för säsongen ..

 

Välkomna åter våren 2023 !!


Höstårsmöte och Öppet Forum


Tidpunkt: Lördag den 26/11 kl. 13:00, hålls Olandsbygdens GK´s höstårsmöte.

Plats: Gärdebyn


Föredragningslista på Höstårsmötet:

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Fastställande av föredragningslista.
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
  6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter.
  7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  8. Övriga frågor (information och diskussion).


Efter avslutat möte hålls Öppet Forum där vi diskuterar verksamheten för året som gått samt blickar framåt mot nästa år. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Arbetsdagen

Tack alla ni c:a 30 medlemmar som hjälpte till på arbetsdagen, det blev mycket arbete gjort!

Erbjudande!


Teckna Prova oss medlemskap för 2023 nu och spela fritt redan nu!

Fyll i medlemsansökan under "Bli medlem"

Köp Golfhäftet genom Olandsbygdens GK!


Följ Olandsbygdens GK på Facebook