Medlemsform & medlemsavgifter

Olandsbygdens GK - Golfbanan mellan stad och hav med en egen busshållsplats

Medlemsvgifter och greenfee 2019


Årsavgifter senior


      Kategori                       Avgift                        

      Spelrättsägare             3.100:-               se fliken förmåner

      Årsmedlemskap           3.400:-              innehar ej spelrätt

      "Prova oss"                  1.900:-              gäller första året du är medlem i klubben

      Distansmedlem            1.000:-              bosatt 30 km från banan. Betalar halv greenfee.


Årsavgifter junior

       Kategori                       Avgift

       Född 1998 - 2001        1.500:-           

       Född 2002 - 2005           900:-

       Född 2006 -                    600:-


      Juniorer t.o.m. 17 år spelar gratis på flertalet Upplandsklubbar under sommarlovet. Se resp klubbs villkor på

      www.upplandsgolf.se


Stödjande medlem (utan spelrätt)                                          350:-

"Frivillig städavgift" (För dig som avstår städdagar etc.)      200:-




Medlemsskap


Spelrättsägare 3.100:-

Som spelrättsägare är du fullvärdig medlem och har under veckans alla dagar tillgång till vår fina 9-håls bana. Tillgång till puttinggreen, övningsområde och driving range. Innehav av spelrätt krävs.


Årsmedlemsskap 3.400:-

Som årsmedlem är du fullvärdig medlem och har under veckans alla dagar tillgång till vår fina 9-håls bana. Tillgång till puttinggreen, övningsområde och driving range.


"Prova oss" 1.900:-

Som prova på medlem, är du fullvärdig medlem och har under veckans alla dagar tillgång till vår fina 9-håls bana. Tillgång till puttinggreen, övningsområde och driving range. Gäller endast första året du är medlem i klubben.


Distansmedlem 1.000:-

Som distansmedlem betalar du halv greenfee under veckans alla dagar på vår fina 9-håls bana. Tillgång till puttinggreen, övningsområde och driving range. Aktuellt endast om du är bosatt minst 30 km från vår golfbana.


Juniorer 18 - 21 år 1.500:-

Som juniormedlem är fullvärdig medlem och har under veckans alla dagar tillgång till vår fina 9-håls bana. Tillgång till puttinggreen, övningsområde och driving range.


Juniorer 14 - 17 år 900:-

Som juniormedlem är fullvärdig medlem och har under veckans alla dagar tillgång till vår fina 9-håls bana. Tillgång till puttinggreen, övningsområde och driving range.


Juniorer - 13 år 600:-

Som juniormedlem är fullvärdig medlem och har under veckans alla dagar tillgång till vår fina 9-håls bana. Tillgång till puttinggreen, övningsområde och driving range.

Inbetalning


Olandsbygdens Golf AB  pg 10 02 33 - 6            OBS ! Endast detta pg.


Glöm inte att på inbetalningen notera Golf ID för resp medlem !

Om du är osäker vilket medlemsalternativ som är bäst för Dig/Er. Slå en signal till kansliet 0174-101 15 eller skriv ett mail och fråga till golf@olandsbygdensgk.se.

© Olandsbygdens GK Tel: 0174-101 15     Webmaster