Lokala regler

Olandsbygdens GK - Golfbanan mellan stad och hav med en egen busshållsplats

Lokala regler

 

Boll träffar ledningstråd

 

Om en boll träffar kraftledningen på hål 2 eller 9 måste spelaren, utan att räkna slaget och utan

plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades enligt Regel 20-5.

Den första bollen är därmed ur spel.

 

Plikt: Matchspel - förlorat hål, Slagspel - Två slag.

 

 

Vägar

 

Alla vägar betraktas som belagda vägar. Regel 24 (Fri dropp)

 

 

Berg i dagen och jordfast sten

 

Jordfasta stenar på fairway och berg i dagen på den finklippta delan av spelfältet betraktas som mark under arbete (MUA). Regel 25:1 b

 

Stenar i bunkrar

 

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24.

 

 

Sidovattenhinder hål 3

 

Sidovattenhinder på höger sida om fairway är oändligt.

 

Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

 

Boll som oavsiktligt rubbas på green

 

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ändras enligt följande.

 

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

 

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

 

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

 

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

Avståndsmätare (Regel 1-3, Anmärkning)

 

För allt spel på banan får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

 

Plikt: Matchspel - förlorat hål; Slagspel - två slag. För ytterligare överträdelse - Diskvalifikation. Om en överträdelse sker mellan spelet av två hål gäller plikten för nästa hål.

 

 

Följande banmarkeringar gäller:

 

 

Markering Regelhänvisning Regel

 

Vit Out of Bounds Regel 27

 

Gul Vattenhinder Regel 26

 

Röd Sidovattenhinder Regel 26

 

Blå Mark under arbete (MUA) Regel 25

 

Blå-vit MUA. Spel förbjudet Bil.1.Del A 2a

 

Orange Oflyttbart hindrande föremål Regel 24

 

Grön topp Miljökänsliga områden Bil.1.Del A 2c

 

 

 

© Olandsbygdens GK Tel: 0174-101 15 Webmaster