Kommittéer

Olandsbygdens GK - Golfbanan mellan stad och hav med en egen busshållsplats

Kommittéer

 

Festkommittén

Ansvarig : Maj-Britt Jansson

 

Tävlingskommittén

Tävlingsansvariga : Mikael Nilsson och Svante Stegius

Senioransvariga : Gunilla Olsson och Göran Gottfarb

Junioransvariga : Hans Westlind och Eero Ikäläinen

Onsdagsgolfen : Mikael Nilsson

Matchstegen : Mikael Nilsson

 

UGF-Matchen : Mikael Nilsson

Uppl.Matchen för Damer : Monica Pettersson

Skandia Cup : Hans Westlind

 

Seriespel :

H70 : Sune Lundin

D60 : Eva Fastén

 

Bankommittén

Ansvarig: Hans Westlind

Anders Höglund

Tobias Mattsson

© Olandsbygdens GK Tel: 0174-101 15 Webmaster