Kommittéer

Olandsbygdens GK - Golfbanan mellan stad och hav med en egen busshållsplats

Kommittéer

 

Festkommittén

Ansvarig : Maj-Britt Jansson

 

Tävlingskommittén

Tävlingsansvariga : Kent Ahlgren och Mikael Nilsson

Senioransvariga : Göran Gottfarb och Göran Löfberg

Junioransvariga : Hans Westlind och Eero Ikäläinen

Onsdagsgolfen : Mikael Nilsson

Matchstegen : Mikael Nilsson

 

UGF-Matchen : Kent Ahlgren

Uppl.Matchen för Damer : Monica Pettersson

Skandia Cup : Hans Westlind

 

Seriespel :

H75 : Göran Söderqvist

H70 : Sune Lundin

H60 : MAts-Ola Mårtensson

D60 : Eva Fastén

 

 

Bankommittén

Ansvarig: Hans Westlind

Anders Höglund

© Olandsbygdens GK Tel: 0174-101 15 Webmaster