Lokala tävlingsregler

Olandsbygdens GK - Golfbanan mellan stad och hav med en egen busshållsplats

Lokala regler på klubbtävlingar 2019


(Dessa lokala regler gäller på samtliga klubbtävlingar, inkluseve onsdagsgolfen och

matchstegen, om inte annan information meddelas i samband med aktuell tävling)


Lättnad för pluggad boll på hela spelfältet


På hela spelfältet (dvs. hela banan utom tee och green på hålet som spelas och samtliga

hinder) får en boll, som ligger i sitt eget nedslagsmärke i marken, utan plikt lyftas, rengöras

och droppas så nära som möjligt intill den punkt där den låg, dock inte närmare hålet. När

bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet.


Undantag: 1. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om bollen är pluggad i

sand i ett område som inte är finklippt. 2. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala

regel om störande inverkan av någonting annat än den olägenhet som täcks av denna

lokala regel gör slaget uppenbart ogörligt.


Plikt: Matchspel - Förlorat hål, Slagspel - Två slag.


Omarkerade diken är sidovattenhinder


Omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till ett sådan hinder definieras av där

marken bryter av ned mot hindret.


Plikt: Matchspel - Förlorat hål, Slagspel - Två slag.


Tävlingsansvarig på Olandsbygdens GK


Micke Nilsson 070-999 70 72 / nale72@gmail.com
© Olandsbygdens GK Tel: 010-199 41 86     Webmaster