Arbetsgrupper

Arbetsgrupper


Utvecklingsgrupp:

Ev. ändringar på golfbanan. Träd och buskar har blivit större, ändring av klippytor, fairway, ruffar och greenområden.