Corona

Golf i Coronatider!

Vi vill att ni som spelar golf på Olandsbygdens GK´s golfbana följer de av Svenska Golfförbundet uppsatta regler och rekommendationer.


Inför spelet

· Håll dig hemma om du har minsta symtom på sjukdom.

· Tidsbokningen bör användas. Detta för att undvika trängsel vid boll-ränna.

· Anländ till klubben så nära inpå din starttid som möjligt. Undvik att vänta in din tid inomhus i receptionen.


Under spelet

· Använd bara dina egna klubbor, bollar och peggar.

· Återanvänd inte lösa peggar som du hittar på tee.

· Om du har golfhandskar är det en god idé att använda dem.

· Använd inte bolltvätten.

· Håll avstånd till dina medspelare, helst 1,5–2 meter.

· Använd i möjligaste mån digitalt scorekort. Om det inte är möjligt, använd eget scorekort och penna.

  Undvik att dela dessa med dina medspelare.

· Vi har inga bunkerkrattor, jämna till i bunkern med fötterna eller klubban.

· Låt flaggstången sitta i vid puttning.

· Nya tillfälliga regler för hålad boll gäller. Klubben har valt att göra hålet grundare – för att underlätta

  upplockning – bollen räknas som hålad så länge någon del av den är nedanför markytan. Ronden är då      också en handicaprond.


Efter spelet

· Inga handskakningar för att tacka för spelet.

· Signera inte varandras scorekort.

· Om du ska stanna kvar på klubben: håll fortsatt 1,5–2 meters avstånd till andra personer och undvik             folksamlingar.


Olandsbygdens GK


Owe Löfqvist (Ordförande)