Verksamhetsberättelse2017

Olandsbygdens GK - Golfbanan mellan stad och hav med en egen busshållsplats

Olandbygdens GK Verksamhetsberättelse 2017

Ordförande

Golfen har varit positiv 2017 med ökat antalet golfande ungdomar men tyvärr har antalet vuxna golfare minskat bland medlemmarna. Det är bra att vi behåller antalet medlemmar, men ekonomiskt får vi in mindre pengar då ungdomar har lägre avgifter än vuxna. Vi har även haft spelare som utnyttjat ”prova oss” medlemskap hos oss och nu haft ett liknande erbjudande 2017 hos en av våra grannklubbar. Fotbollsgolfens årskortinnehavare ökar glädjande nog igen. Det gäller både ungdomar och vuxna.

 

Arrangemang som vi har varit med i och som vi även anordnat i år är t.ex. Golfens dag, Oland visar, Midsommarfirande, Swedish Open i fotbollsgolf, klubbtävlingar samt träningar för nya golfare och ungdomar. Vi har varit mycket aktiva i seriespel i olika former och tävlingsmässigt så har det gått väldigt bra för våra ungdomar. Jonathan Sundqvist är distriksmästare i Uppland och juniorerna vann Rajder kopp igen. Vi har få ungdomar jämfört med andra klubbar, men de vi har är väldigt duktiga. Det var även premiär för klubben att ha en tourtävling då vi arrangarerade en riks- distriktstävling för pojkar/flickor på mellantouren Vinnaren i pojk klassen var Johan Kjellin, Örnsköldsviks GK med hcp 2,6 på 77slag. Vinnare i flickklassen var Ella Kraft från Upsala GK med hcp 18,6 och 102 slag. (Jonathan Sundqvist kom tvåa och Pontus Mattsson kom på fjärde plats).Upplandsöverenskommelsen som vi varit med i betyder att vi har 25 % lägre pris på de andra banorna som är med i Uppland. Information om vilka klubbar och tider som gäller hittas på Upplands golfförbunds hemsida.Styrelsen har fått hjälp centralt av en klubbrådgivare från svenska golfförbundet. En del av den hjälpen har mynnat ut i medlemsenkätundersökningen som skickas ut till våra medlemmar. Svaren på frågorna i den enkäten är ett bra hjälpmedel för styrelsen för att få reda på vad medelammar tycker och kunna arbeta för medlemmarnas önskemål.

 

Banarbetarna Hasse Mattsson och John Westlind har som vanligt gjort ett bra jobb med våra banor. Till sin hjälp har de haft sommarjobbare och Felix Ulvfors som haft sin praktikplats från skolan hos oss. Ove Gunnarsson gör ett otroligt jobb som lyckas hålla vår slitna maskinpark i skick vilket inte är helt lätt med så gamla och slitna maskiner.

 

Jag vill rikta ett stort tack till våra trogna sponsorer, bidragsgivare och ideéllt arbetande. Trots en negativ trend på sponsorsidan och signaler att det skulle bli tufft i år så budgeterades det för högre sponsorintäkter än tidigare vilket visade sig vara fel då sponsorintäkterna blev lägre än budget. Många bäckar små gör att vi som helhet klarar att underhålla vår anläggning och samtidigt utvecklas.

 

Årets investeringar blev byggen av två banor. En Footgolfbana och en Äventyrsgolfbana. Footgolfbanan som är byggd kring golfbanans hål 1,2 och 9 kommer att bli invigd 2018. Äventyrsgolfbanan är en kort bana som är till för främst yngre nybörjare, men kan ju även spelas av äldre. Det är en enklare 3 –håls golfbana som är tänkt att spela med tennis- eller innebandybollar. Hålen är mellan 10-30 meter långa och bollarna skall inte ner i ett hål utan det skall stanna innanför en ring som sitter kring flaggan. Äventyrsgolfbanan är byggd nära klubbhuset så att den skall synas bra och vara lättillgänglig.

 

Hemsidorna www.olandsbygdensgk.se och www.alundafotbollsgolf.se har börjat fungera bättre om än med lite tekniska problem under året. Vill ni ha med något på hemsidan så finns en mailadress till webmaster webmaster@olandsbygdensgk.se längst ner på båda våra hemsidor. En kraftig router har installerats på maskinhallens taknock för att få täckning på vårt interna nätverk för t.ex. live scoring i Open tour systemet.Restaurangen Gärdeby krog har drivits av Lotta Lagar AB. Det har serverats lunch, middagar för stora och små sällskap och julbord.

 

Väg 288 har färdigställts under året som gått. Vi har fått en del markintrång, men även en del förbättringar. Förbättringarna är en gångtunnel som leder till och från Alunda.Skönt med detta lyft säkerhetsmässigt då vi slipper gå över väg 288.. Det blev även bättre och säkrare gångvägar till och från busshållplatserna.Den gamla korsningen blev vid besiktning så trafikfarlig att den endast får användas som infart till Gärdebynfrån Alundahållet. Detta medförde också att Trafikverket fick planera om och bygga en ny väg som leder till Haberga parallellt med väg 288 för att vi skall kunna köra till och från Gäredebyn.När man skall tillbaka till Alunda så är utfarten vid Haberga korsningen. De som kommer från Gimohållet kör in och ut vid Haberga korsningen.

Intrånget på vår parkering vid fotbollsgolfbanan löstes genom att vi fick ytterligare en parkering som ersättning vid övningsgreenen nedanför klubbhuset.

Projekt som planerats 2017 och kommer att drivas 2018 är t.ex. Panta mera, nyare grönytemaskiner, nya dataskyddslagen SOU 2017:39 som ersätter PUL 1998:204 , friskvårdsbidrag, VM i fotbollsgolf och en solcellsanläggning. En ansökan för bidrag till solcellsanläggning är inlämnad till länsstyrelsen och blir aktuell så fort vi får den godkänd.

Klubben kommer att ha en klubbchef 2018 vilket gör att medlemmar och gäster kommer att få en bättre service på Gärdebyn som säkerligen kommer att uppskattas.Jag ser fram emot 2018 då vi tar ytterligare steg för att skapa förutsättningar för ett levande mötesplats Gärdebyn.

 

Eero Ikäläinen

 

 

Styrelsen

Styrelsens sammansättning under 2017 har varit Eero Ikäläinen, ordförande, Mikael Nilsson, Micael Gustavsson, Anders Höglund, Maj-Britt Jansson, Susanne Jansson, Magnus Lindström, Pontus Mattsson och Ulla Hildorsson, sekreterare. Anders Höglund har ansvarat för bokföringen. Styrelsen har under året hållit 13 st. sammanträden. I november anordnades åter ett Öppet Forum, där 19 st. hade slutit upp för att diskutera verksamheten på Gärdebyn. I anslutning till forumet hölls ett Höstmöte där beslut togs om medlemsformer och årsavgifter för 2018. På årsmötet 2017 avtackades Sune Lundin för sina år i styrelsen där han bland annat ansvarat för bankommittén.

 

Ulla

 

 

Kansli

 

Maj-Britt och Ulla sköter golfens IT-system med medlemsregistrering och hantering kring detta. De hanterar också mailen( golf@olandsbygdensgk.se) som kommer in på kansliet med alla möjliga frågor.

 

Ulla

 

 

 

Bankommitté

 

I år fick vi tråkigt nog svåra snömögel skador på greenerna och våren var kall så responsen på bevattning och gödning tog tid. Summan av allt detta gjorde att det dröjde en bit in i juli innan vi hade någorlunda jämnt ”rull” på greenerna. Motåtgärder mot möglet inför kommande säsong är vidtagna, då vi har skaffat en ”rygg” spruta och behandlar greenerna vid behov under vintern. Insats gjordes senast i december.

I år ska vi försöka få smältvattnet på hål 6 green att rinna undan bättre. Det har tagits upp 7 stycken ”golfhål” ner till dräneringslagret i greenen med nerstuckna armerings järn för att påskynda smältningen i dessa. Kul att våra se lite nya idéer! Greenen på hål 8 har ofta drabbats av torr-fläckar. Orsaken till detta har varit en inte helt optimal placering av sprinklerlocken. Två av dessa är flyttade och vi såg en klar förbättring under säsongen.

För oss som slår lite ”snett och vint” kunde glädja oss åt att skogen på hål 5 hade fått sig en genom gång. Ser betydligt bättre ut nu och påskyndar spelet!Många av oss har hål tre som den största utmaningen. Träden runt tee och green har blivit fler och större vilket gör det redan svåra hålet lite för ohanterligt. Vi presenterade tankarna för styrelsen, samlade ihop ett gäng och gjorde sedan en gallring ibland träd beståndet. Se bilder nedan.

Teeområdet ----> Då

Greenområdet --> Då

---> Nu

--> Nu

Nu tar vi nya tag och förbereder oss inför kommande säsong.

 

Hans Westlind

 

 

Fastighetskommitté

 

Under 2017 har följande ledamöter ingått i fastighetskommittén Sture Åhlén ordf. P-E Friberg och Rogert Johansson.

Under året har endast en del underhållsåtgärder genomförts. Det som kan nämnas är en ny bro över diket till den parkering som huvudsakligen används under midsommarfirandet, samt utbyte och målning av dörrar till uthusbyggnader.

 

Rogert Johansson

 

 

Tävlingskommitté

 

Under 2017 genomfördes förutom Onsdagsgolfen (15 st) och Matchstegen (13 st) 15 st klubbtävlingar (15 st 2016), med ett snittdeltagande på 24 personer (27 st 2016). Flest deltagare, 52 personer, var det som vanligt på midsommarscramblen. Den singeltävling som lockade flest deltagare under året var för Färgtrean, som fick ihop 46 startande.

Klubben deltog med lag i både herrarnas UGF-Match (kapten: M. Nilsson) samt damernas Upplandsmatch (Kapten: M. Pettersson). Herrarna tillbringade säsongen (förutom ett tillfälligt besök i division 3) i division 2, medan damerna slutade på en tredjeplats i region 2.

Tävlingsledningen vill tacka alla som deltagit och förgyllt våra tävlingar under året, även i år med flera nya spelare som vi hoppas vi får återse under 2018.

 

Mikael Nilsson

 

 

Utbildning

 

Under säsongen har vi tagit emot endast en handfull nya golfare. Efter en liten uppgång de senaste två somrarna, var intresset under 2017 vikande för att börja spela. Tillfälligt eller inte? Uppslutningen på träningarna var ändå ungefär som tidigare, vilket är positivt.

 

Dam/tjejgolf.

Ett annorlunda upplägg än tidigare upplevdes mycket positivt av deltagarna. Mer betoning på träning än tävling och träff varje tisdag, i stället för varannan som tidigare år, är ett koncept som vi gärna fortsätter med.

Upplandsmatcherna.

Vi har, som vanligt, deltagit med två spelare/tävlingstillfälle i denna serie och stod också som värd vid ett av tillfällena. (roligt att de gästande spelarna uttalar sig mycket positivt om Gärdeby och banan). Våra deltagare upplever också denna serie som värdefull. Både trivsamt och tävling i lagom dos.

 

Monica Pettersson

 

 

Seniorer

 

Dags att summera 2017-års senior(måndags)golf. Den har som vanligt varit välbesökt. Nya och gamla deltagare har kommit varje måndag kl. 10.

Det är mycket glädjande för oss som håller i det hela. Seriespelet har även i år haft deltagare från Olandsbygden i klasserna H60 D60 H70 H75 med varierande resultat.

Seniormästare blev detta år Björn O och Lena K - grattis!

Avsutningen hölls som vanligt på Gärdeby krog med god matoch dryck - tack Lotta!

Med förhoppning att det blir fortsatt måndagsgolf utan mig som ledare!

 

Gunilla O och Göran G

 

 

Juniorer

 

I år hade vi en lysande Rajder Kopp säsong där vi tog vår tredje ”inteckning” i tävlingen. Tävlingen spelades över fyra omgångar och Olandsbygden arrangerade den första.

 

Laget bestod av Isabella och Felix Ulvfors, Elias Öhrn och Alva Lindström.

 

Division 1 Olandsbygdens GK Enköping Älvkarleby Uppsala Totalt

 

Olandsbygdens GK 76 98 86 83 343

Enköping GK lag 1 61 92 73 79 305

Golf Uppsala lag 1 77 75 75 67 294

 

Även på Junior DM visade Olandsbygden framfötterna där Jonathan Sundqvist vart distriktsmästare i H21 klassen. Grymt!

 

Bra uppslutning på rangen från början av maj, lite kallt i början, men sedan ”körde” vi 2 ggr i veckan hela sommaren och en bit in på hösten. Roligt med några nya golfare efter Oland visar eventet.

 

Lugna svingar !

 

Hans, Eero, Jonas, Magnus, Ingemar

 

 

Fotbollsgolf

 

Vi summerar ytterligare ett lyckat år för fotbollsgolfen.Medlemsantalet har ökat och satsningen på ett årskort för hel familj var lyckad.Vi har under året påbörjat ett arbete med alternativ tee på flera hål för att öka variationen och svårighetsgraden för våra spelare. Flera banor har dessutom klippts upp för att öka möjligheten att spela hålen på olika sätt. Det har även anlagts en footgolfbana på golfbanans hål 1,2, 8 och 9 som ger ytterligare en dimension för inbitna fotbollsgolfspelare och förhoppningsvis också ett välbehövligt tillskott i kassan för Olandsbygdens Golfklubb.

 

Vi arrangerade Swedish Open 28-30 juli med internationellt besök, men även Alunda Open och KM är tävlingar som vi är stolta över. En annan rolig tävling, med digert prisbord, som lockar många deltagare är TVT Open. Det är glädjande att vi återkommande får ha denna tävling som Cicci och Marcus Thurlin arrangerar.

 

Fler och fler lokala spelare väljer att tävla även utomlands, vilket glädjer oss mycket. De erfarenheter som därigenom kommer hem ger oss bättre möjligheter att utveckla vår egen bana och tävlingar.

 

Det blev under året också klart att vi en andra gång får stå som värd för Världsmästerskapet. VM äger rum 18-21 juli 2018.

 

Många sällskap - familjer, fotbollslag och företag – uppskattar fotbollsgolf på våranläggning och återkommer år på år. Sporten är kul och tillgänglig för alla!

 

Daniel Bernelind

 

 

Trivselkommitén

 

Trivselgruppen ansvarar för midsommarfirandet på Gärdebyn. Även i år hade vi tur med vädret. Drygt 1000 besökare kom i det fina vädret och fikade, åt korv, köpte lotter, provade lyckan med chokladhjulet och metade i fiskdammen och mycket annat. Traditionsenligt kläddes midsommarstången kvällen innan och den blev lika fin och ståtlig som alltid. Som tack för bra jobb bjöds på kaffe och dopp. På midsommardagen hade vi celebert besök av spelmännen Sture Ogmark på nyckelharpa och Bertil Hammar på dragspel. Kerstin Åsberg höll förtjänstfullt i dansen kring midsommarstången. En ny och uppskattad utmaning i år var ”longest drive”, där det alltså gäller att slå en golfboll så långt som möjligt.

 

Ansvariga i kommittén är Åsa Grandelius, Maj-Britt Jansson, Pelle Jansson och Peter Andersson.

 

 

Vintersektionen

 

Skotern servades, röjsågen gjorde sitt och ”spårhundarna” var beredda men snön saknades även denna vinter. Vi försökte preparera spåret i mitten av februari men snömängden var inte tillräcklig. Trots det var det ett stort antal skidentusiaster som åkte på golfbanan.

 

Spårhundarna

© Olandsbygdens GK Tel: 0174-101 15 Webmaster